Eklem Kıkırdağı

Eklem Kıkırdağı

Eklem Kıkırdağı, Eklem Nedir,Eklem vücudun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla ve ya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini veren yapıdır. Eklemler, iskelet sistemi ve kemiklerle beraber işlev kazanırlar. Bir canlının neredeyse ömür boyunca hareket ettiğini düşünürsek, eklemlerin hayatın devamlılığı için ne kadar önemli bir kısım olduğunu fark ederiz. Eklemlerde meydana gelecek herhangi bir hasar, ilgili bölgenin hareket kabiliyetini kısıtlayacak bu da canlıya ciddi fiziksel işlevsizlik oluşturacaktır.

Eklem Kıkırdağı, Kıkırdak Nedir,

Kıkırdak beyazımtırak renktedir, kemiğe göre az serttir. Buna karşılık oldukça bükülebilir niteliklere sahiptir. Kan damarı taşımaz. Hücreler dokular arası sızıntılar ile beslenir. Bazı organlarda kemik görevini yapan esnek, sert ve beyaz bir dokudur. İlkel omurgalıların pek çoğu, gelişmiş omurgalılarda da ceninlerin (dölüt) iskeleti kıkırdaktan dır. Gelişmiş bir insan vücudunda kulak, burun ve gırtlak kısımlarında kıkırdak bulunur. Ayrıca eklemlerin üzerini de kaplayan kıkırdak göze-arası maddesinde bulunan liflerin yapılarına göre çeşitli tiplere ayrılır. Bu tipler elastik kıkırdak, saydam kıkırdak, telli kıkırdak gibi sayılabilir. Kireçlenme ve kemikleşmeye yönelik büyük bir eğilim gösterir. İlkel yapılı omurgalıların ve üstün yapılı omurgalılarda embriyonların (cenin) bütün iskeleti, erişkinlerde ise iskeletin bazı kısımları kıkırdaktan dır.
Eklem kıkırdağı, uzun seneler boyunca eklemde yük taşıyacak ve ağrısız hareketi sağlayacak şekilde tasarlanmış çok özel yapıdır. Eklemleri oluşturan kemiklerin birbirlerine bakan yüzeylerini kaplayarak yastık vazifesi görür. Eklem kıkırdağı çeşitli nedenlerle hasar görebilir. Yollar içinde eskiyerek önce yumuşar sonra saçaklanarak dökülür ve altındaki kemik ortaya çıkar. Halk arasında kireçlenme (osteoartrit) olarak bilinen bu durumu osteoartrit (dejeneratif artrit) veya artroz adı verilir ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan aşınma ve eskimenin sonucudur. Oluşan bu yaygın aşınmanın geriye dönüşü yoktur ve öncesinde ilaç daha sonra cerrahi tedaviler gerektirmektedir.
Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit) için günümüzde bilinen ve kıkırdağın yenilenmesi için bir tedavi yöntemi yoktur. Buna karşın genç bireylerde, özellikle spor sırasında ortaya çıkan darbeler bağlı eklem kıkırdağında bölgesel hasarlar meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda eklem kıkırdağının sadece bir bölüm hasarlı olduğu ve geri kalanı sağlam olduğu için kıkırdak yenileyici tedaviler uygulanabilir.

Eklem Çeşitleri;

Fonksiyonel sınıflandırma yapıldığında oynar, yarı oynar ve oynamaz eklemler olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Yapısal sınıflandırma da üç başlık altında toplanmaktadır bu başlıklar şöyledir Fibröz (lif dokusu), synovial (sinovial zar) ve kartilaginöz eklemler. Kıkırdağın bulunduğu eklemler kartilaginöz sınıfı altında toplanmaktadır. Kartilaginöz de eklem yüzleri kıkırdakla örtülüdür ve sınırlı hareketler yapabilen bu eklemler içerdikleri kıkırdak tipine göre kendi arasında ikiye ayrılırlar. Bunlar tıp edebiyatında Synchondrosis (sinkondroz), Symphysis (simfiz) olarak adlandırılır.

Synchondrosis;

Kemiklerin hyalin (kıkırdakta buluna saydam madde) kıkırdakla birleştiği bu eklem tipi yaygın olarak primer kartilaginöz (tek iplikli nükleotit dizisi) eklem olarak ta adlandırılır. Bu eklemlerin büyük bir kısmı gelişme döneminde görülen erişkin döneminde ise kemikleşen eklemlerdir. Bu eklemlerde örnek olarak uzun kemiklerin empifiz (pineal bez) ve diafiz (kemik gövdesi) bölümleri arasında yer alan kemiğin büyümesine olanak tanıyan kartilaginöz epifiz plağını örnek alarak verebiliriz. Kemik büyümesi tamamlandığında epifiz plağı kemikleşir. Vücutta sınırlı sayıda kalıcı olan Synchondrosis'de bulunur ve birinci kaburgayı sternuma (göğüs kemiği) bağlayan cartilago costalis (kaburga kıkırdağı) buna örnek olarak verilir.

Symphysis;

Sekonder kartilaginöz eklem olarak da bilinen bu eklem tipinde kemikler fibröz (lif dokusu) doku ve veya fibröz kıkırdak aracılığıyla birbirine kuvvetli bir şekilde bağlanmıştır. Bu eklem tipi için örnek vereceğimiz en tipik olan discus intervertebralisler (omurlar arası disk) aracılığıyla birbirine bağlanmış olan colunma vertebralis'tir(omurga). Osis pubis (çatı kemiği) arasında bulunan symphysis pubis art manibriosternalis ve yeni doğan bebeklerde mandibulanın (alt çene) sağ ve sol yarımlarının birleştiği symphysis menti bu grup eklemlere verilebilecek diğer örnektir.
Son Güncelleme : 26.11.2018 17:06:22
Eklem Kıkırdağı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Eklem Kıkırdağı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Eklem Kıkırdağı"
Geçtiğimiz günlerde sol diz kapağımda ciddi ağrılar ve şişlikler oluştu. Doktora gittiğimde diz eklem sıvısının azalmış olduğunu ve kıkırdaklara zarar vermiş olduğunu söyledi. Dizime özel bir iğne ile sıvı verildi. Kıkırdaklar kendisini onarır mı yoksa sadece ağrısı mı geçer?
Rekine . 24.09.2018 19:57:34
CEVAP YAZ
Eklemde Effüzyon
Eklemde Effüzyon
Eklemlerde Effüzyon, Eklemlerin içerisinde yer alan sıvının aşırı derecede artması ya da toplanması durumu olan effüzyon, vücudumuzda bulunan eklemler içerisinde kan damarı bulunmadığı için eklem sıvısı ile beslenmektedir. Eklemlerin içerisinde bulun...
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması, hastalığı vücudumuzun iskelet sisteminin işleyişinin yani bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanmasına yol açar. Bu hastalık başka rahatsızlıklara da sebebiyet veren hastalıkların ilk sırasında yer al...
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem ağrısı halsizlik, eklem ağrısının halsizlik gibi etkiler yapması oldukça normaldir. Çünkü eklemler vücudun ağırlığını taşıyan, hareketlerini yapmasını sağlayan bölümlerdir. Diz eklemi, el bileği eklemi, çene eklemi, kalça eklemi gibi eklemlerin...
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Kilitlenmesi, Eklem kilitlenmesi hastalığı, isminden de anlaşıldığı üzere tüm eklem- bağ olan bedensel yapı bölümleri için geçerli olabilecek bir rahatsızlık durumudur. Eski dönemden günümüze dek hemen hemen her insanın özellikle yetişkin ve il...
Eklem Bacaklılar
Eklem Bacaklılar
Eklem bacaklılar omurgasız hayvanlardır. Eklemli ayaklılar demektir. Bu hayvanların vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden meydana geliyor. Her bölge çeşitli sayıda segmentten yani parçalardan oluşuyor. Vücudun her bir parçaları esnek ...
Bacak Eklem Ağrısı
Bacak Eklem Ağrısı
Bacak eklem ağrıları, çoğu zaman yaşı ilerlemiş insanlara yakıştırılsa da, böyle bir genelleme yapmak pek doğru olmaz. Aşırı kilo, kazalar, bazı spor aktiviteleri ve bazı hastalıklar, bacak eklem ağrılarına sebep olabilir. Bazen, psikolojik sebeplerd...
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Dejeneratif Eklem Hastalığı, ya da kireçlenme, eklemlerde kıkırdak yıkımından dolayı oluşan eklem ağrılarına ve eklem tutukluğuna yol açan bir hastalık türüdür. Dejeneratif eklem hastalığı insanoğlunun bilinen en eski ve en yaygın hastalıklarındandır...
Yarı Oynar Eklemler
Yarı Oynar Eklemler
Yarı Oynar Eklemler, Eklemler iskelet sistemindeki kemikler ile birlikte çalışırlar. Eklemin tanımı ise iki kemiğin birleştiği yerdir. Canlılar için eklemler çok önemlidir. Çünkü bir canlının yaşamında hareket etmesi için çok önemli bir unsurdur. Eğe...
Eklem Kapsülü
Eklem Kapsülü
Eklem Kapsülü, insanlarda, omurgalı hayvanlarda bulunan vücutlarında bulunan bulunan kemiklerin uç uca gerek birleşmesiyle oluşan yapıdır. Eklemler kemiklerimizin hareketini sağlar. Bir eklemin meydana geldiği kısım birbiri ile uyumlu olduğu yerdir ...
Oynar Eklem
Oynar Eklem
Oynar Eklem nedir, eklem nedir, eklemin tarifi ve çeşitleri ile başlayalım öncelikle. Eklem vücudumuzda hareket etmesi gereken bölgelerde iki kemik arasında bulunan ve çeşitli bağlarla birbirine bağlanmış olan, içindeki sıvı ile birlikte son derece k...
Eklem Hastalıkları
Eklem Hastalıkları
Eklem Hastalıkları, Eklemlerde oluşacak hastalıklar, fiziksel sağlığımızı kısmen yada tamamen yok edebilmektedir. Ellerimiz, kollarımız, boynumuz, ayaklarımız gibi yürümemizi, hareket etmemizi yada bir cismi tutmamızı sağlayan tüm fonksiyonlarımız ek...
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem ve kas ağrıları, Eklem, iskelet kemiklerinin arasında ki vücut bölümlerinin arasında hareket eylemini gerçekleştiren içindeki sıvı ile vücudun hareket kabiliyetini sağlayan yapıya eklem denir. Eklemi oluşturan tüm yapıların sağlıklı olması iske...

 

Eklemde Effüzyon
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Bacaklılar
Bacak Eklem Ağrısı
Dejeneratif Eklem Hastalığı
Yarı Oynar Eklemler
Eklem Kapsülü
Oynar Eklem
Eklem Hastalıkları
Eklem Ve Kas Ağrıları
Eklem Şişmesi
Eklem Kıkırdağı
Eklem Sıvısı
Eklem Çeşitleri
Eklem İltihabı
Parmak Eklem Ağrıları
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Romatizmasına Ne İyi Gelir
Eklem Yapısı
Kalça Eklemi
Glenohumeral Eklem
Oynamaz Eklem
El Eklemleri
Faset Eklem
Diz Eklem Ağrısı
Çocuklarda Eklem Ağrısı
Eklem Romatizması
Popüler İçerik
Eklem Şişmesi
Eklem Şişmesi
Eklem şişmesi, insanlarda bulunan tüm eklemlerde meydana gelebilecek bir durumdur. Eklemler, bazen oldukça fazla bir şekilde şişerek insanlarda ciddi ...
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı, hareket halindeki olan eklemlerin boş kalan kısımlarında mevcut olan viskoz adındaki bir sıvıdır. Ancak eklem sıvısının tıp dilindeki ad...
Eklem Çeşitleri
Eklem Çeşitleri
Eklem Çeşitleri, iskelet kemiklerinin birbiri üstüne eklendikleri bölgeye denir. Eklemler, kemikler ve iskelet sistemiyle beraber işlev kazanmaktadır....
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı, Romatizmal bir hastalıktır ve genelde bayanlarda daha çok görülür. Sebebi henüz tam olarak açıklanmasa da genetik faktörler hastalığın...
Parmak Eklem Ağrıları
Parmak Eklem Ağrıları
Parmak Eklem Ağrıları; Bu ağrılar genel olarak, yoğun fiziksel aktivite sonrası ortaya çıkabilir ve bu oldukça normal bir durumdur. Fakat herhangi bir...
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kaç Çeşit Eklem Vardır
Kaç Çeşit Eklem Vardır, Tıp literatüründe kemikleri bir arada tutan yapıya eklem adı verilmektedir. Eklemlerin görevleri bakımından kemiklerin eğrilip...
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı; Kol ağrısı bilek ekleminden başlayıp, omuz bölgesi eklemine kadar devam edip, kol bölgesinde oluşan herhangi bir ağrı ve ya rahatsız...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Eklemde Effüzyon
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Kilitlenmesi
Eklem Bacaklılar
Eklem
Romatizma
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Eklem
Romatizma
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2019